Ασφαλίστε την περιουσία σας με τις ολοκληρωμένες προτάσεις κάλυψης της REDLINE.
Το σπίτι ή και το εξοχικό σας εκτός από ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, είναι ένα
κομμάτι της ζωής σας που πρέπει να προστατεύσετε από τους πιθανούς κινδύνους που
ελλοχεύουν καθημερινά.
Η ασφάλιση της περιουσίας σας μπορεί να γίνει, είτε με την επιλογή από μέρους σας,
μεμονωμένων καλύψεων και τη δημιουργία ενός πακέτου που εξυπηρετεί τις δικές σας
ανάγκες, είτε με την επιλογή ενός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της εταιρίας με τα
πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς.