Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατυχημάτων Προστασία FAMILY

Το πρόγραμμα Προστασία FAMILY είναι μία σημαντική
παροχή καλύψεων καθώς προσδίδει σιγουριά και προστασία
τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. Δημιουργήθηκε με
σκοπό να καλύψει ολόκληρη την οικογένεια σε περιπτώσεις
Ατυχημάτων, καταβάλλοντας στον δικαιούχο το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο ανάλογα με το σχέδιο που έχει επιλέξει.
Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει σε
ολόκληρη την οικογένεια ένα δίχτυ ασφαλείας, συνδυάζοντας
στο ακέραιο το σύνολο των πλεονεκτημάτων που μπορεί
να προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα
Προστασία FAMILY μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από
3 μηνών εώς 60 ετών.

Σύνολο: