Πρόγραμμα Προσωπικών Ατυχημάτων

Το πρόγραμμα Προστασία PERSONAL καλύπτει τον ασφαλισμένο προσωπικά, ανάλογα με το επάγγελμα που ασκεί, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος, αποζημιώνοντας τα πραγματοποιηθέντα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα ή καταβάλλοντας επιδόματα που θα τον ανακουφίσουν οικονομικά.
Το πρόγραμμα κατατάσσει τα επαγγέλματα σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, προσφέρεται σε 5 διαφορετικά σχέδια ασφάλισης και ασφαλίζονται άτομα από 18 έως 60 ετών.

Παρεχόμενες Καλύψεις

Σύνολο: