Κλάδος Αστικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ψυκτικών