Κλάδος Αστικής Ευθύνης Ιατρών, Δικηγόρων, Λογιστών