Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές γραφείων όπως π.χ. Ασφαλιστικά, Χρηματοοικονομικά, Χρηματιστηριακά, Λογιστικά και Φοροτεχνικά, Συμβολαιογραφικά, Μεσιτικά, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Δικηγορικά, Πολιτικών Μηχανικών, Σχολών Οδηγών, Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων, Αρχιτεκτόνων, Κτηματολογικά, Αντιπροσωπειών, Ιατρεία πάσης φύσεως κ.ά

Σύνολο:

Σύνολο:

Καλύψεις Προγράμματος

• Πυρκαγιά
• Κεραυνός
• Καπνός
• Πυρκαγιά από Δάσος
• Ευρεία Έκρηξη
• Πρόσκρουση Οχημάτων
• Πτώση Αεροσκαφών
• Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
• Πολιτικές Ταραχές
• Τρομοκρατικές Ενέργειες
• Κακόβουλες Βλάβες
• Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 3.000€
• Διάρρηξη Σωληνώσεων
• Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
• Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
• Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο μέχρι 1.500€
• Έξοδα Κατασβέσεως μέχρι 3.000€
• Αποκομιδή Ερειπίων 5% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο 30.000€
• Διακοπή Εργασιών 100€ ημερησίως για 2 μήνες
• Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Καλυπτόμενους Κινδύνους μέχρι 10% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο 30.000€
• Κλοπή με Διάρρηξη, Ζημίες στο κτίριο από κλοπή μέχρι 5.000€
• Ληστεία Ταμείου (Ηold up) μέχρι 1.500€
• Έξοδα Αδειών & Μελετών μέχρι 1.000€
• Ζημίες Φωτεινών Επιγραφών συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 1.500€
• Ζημίες από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας

Απαλλαγές

 • Κλοπή 10% με ελάχιστο όριο 500€
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλες Βλάβες
  10% με ελάχιστο όριο 1.000€*
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
  10% με ελάχιστο όριο 1.500€
 • Ζημίες κατά την απόπειρα της κλοπής Βραχυκύκλωμα, Θραύση Κρυστάλλων
  150€
 • Απώλεια Κερδών οι 5 πρώτες ημέρες
 • Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας
  10% με ελάχιστο όριο 750€ για ισόγειο & 1.500€ για υπόγειο
 • ΣΕΙΣΜΟΣ 1: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 1.000€ 

* αφορά μόνο ισόγεια γραφεία