[ultimate_gdpr_terms_accept]

Καλώς ήλθατε στην RedLine
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του Δικτυακού τόπου της Redline IKE.
Η Redline IKE βρίσκεται στη διεύθυνση:
Μάχης Κρήτης 101 , Ηράκλειο Κρήτης – 71305, Ελλάδα

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Redline IKE αν δεν αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.
Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ανακοίνωση Αποποίησης Ευθύνης
και οποιεσδήποτε ή όλες οι συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Η” σας αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Εμείς” και “Εμείς”, αναφέρεται στην εταιρεία μας. “Κόμμα”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή στον Πελάτη ή εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη, τη διαδικασία παροχής βοήθειας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη, της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, η κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός / αυτή, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και ως εκ τούτου ως αναφερόμενα στο ίδιο
Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Redline IKE και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα υλικά της Redline IKE. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από το https://redline.com.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν πρέπει να:

Δημοσιεύστε υλικό από τη διεύθυνση https://redline.com.gr
Πωλούν, μισθώνουν ή υποδεικνύουν υλικό από το https://redline.com.gr
Αναπαράγετε, αντιγράφετε ή αντιγράφετε υλικό από το https://redline.com.gr

Αναδιανομή περιεχομένου από την Redline IKE (εκτός εάν έχει γίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο για αναδιανομή).
Σχόλια χρηστών

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,
υλικού και δεδομένων (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Η Redline IKE δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή να αναθεωρήσουν τα σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις προβολές ή γνώμες της Redline IKE, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου  που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. 

Στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους της Redline IKE 

να μην είστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος ζημίας, ευθύνη, αποζημίωση ή έξοδα που προκλήθηκαν και / ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και / ή απόσπασης και / ή εμφάνισης των Σχολίων σχετικά με αυτό ο δικτυακός τόπος.

Η Redline IKE διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τα σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της, να είναι ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Δικαιολογείτε και αντιπροσωπεύετε ότι:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις
να το κάνεις;
Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.
Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό
ή υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ή έθιμες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες
ή παράνομη δραστηριότητα.

Με την παρούσα σας παρέχετε στην Redline IKE μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή,
να επεξεργάζεστε και να εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα σχόλιά σας σε όλες τις μορφές και μορφές
ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες;
Μηχανές αναζήτησης;
Οργανισμοί ειδήσεων.
Οι διανομείς καταλόγων σε απευθείας σύνδεση, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο
τρόπο καθώς συνδέονται με υπερσύνδεσμους με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και
Συστηματικά αναγνωρισμένες επιχειρήσεις εκτός από την πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας,
και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσυνδέσμως με τον ιστότοπό μας.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να συνδέονται τόσο πολύ με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου
ως σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικό, β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή
έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της σύνδεσης
της ιστοσελίδας του κόμματος.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια,  Ένωση Καταναλωτών.
dot.com κοινοτικές τοποθεσίες;
ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις,
διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.
διαδικτυακές πύλες ·
λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις. και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντανακλούσε
δυσμενείς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, επαγγελματικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς
που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως οι ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι, δεν επιτρέπονται
για σύνδεση). (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος για μας από
η ορατότητα που σχετίζεται με την υπερσύνδεση υπερβαίνει την απουσία. και δ) όπου
ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους ή συμβαδίζει με το συντακτικό περιεχόμενο
σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου για όσο διάστημα
ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικό, (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση
του συνδεδεμένου μέρους και προϊόντα ή υπηρεσίες. και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του συνδέσμου
ιστοσελίδα.

Εάν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας,
πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected].
Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
διεύθυνση) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα των διευθύνσεων URL από τις οποίες προτίθεστε να συνδέσετε την τοποθεσία μας στο Web,
και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας ως εξής:

Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα. ή
Χρησιμοποιώντας τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με? ή
Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της τοποθεσίας Web ή του υλικού που συνδέεται με αυτό που έχει νόημα μέσα στο
το περιεχόμενο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της Redline IKE ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση απουσίας άδειας εμπορικού σήματος
συμφωνία.
Τα πλαίσια
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιήστε άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας.
Διατήρηση δικαιωμάτων
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη
σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Εμείς επίσης
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης σε οποιαδήποτε στιγμή. Συνεχίζοντας
για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.
Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας
Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας στο Web ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία web που είναι αντίθετη για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
μας σχετικά με αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε
απευθείας σε εσάς.
Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά του
ή την ακρίβεια. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στο
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς.

Ευθύνη Περιεχομένου
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε
και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Δεν μπορεί να εμφανιστεί κανένας σύνδεσμος σε κανέναν
στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευτεί ως
συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει, αλλιώς παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή
οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.
Αποποίηση ευθυνών
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή / τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια.
να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
να περιορίσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή
να αποκλείσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α)
υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών ή
σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία
(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου φόρου.
Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν,
δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

[ultimate_gdpr_terms_accept]