Καλύψεις

Αστική Ευθύνη προς τρίτους έως 50.000€
Απώλεια Ζωής 10.000€
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 10.000€
Ίδιες Ζημίες Ποδηλάτου έως 3.000€
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη έως 1.000€
Οδοντιατρικά Έξοδα έως 500€
Οπτικά Έξοδα έως 500€
Νοσοκομειακό Επίδομα 15€/ήμερα
Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος
Τέλος καλύπτει και την Ολική Κλοπή ποδηλάτου έως 3.000€

Απαλλαγές

Για αξία ποδηλάτου 100€-150€ απαλλαγή στις ιδίες ζημιές 50€
Για αξία ποδηλάτου 151€-500€ απαλλαγή στην κλοπή και στις ιδίες ζημιές 50€
Για αξία ποδηλάτου 501€-1000€ απαλλαγή στην κλοπή και στις ιδίες ζημιές 100€
Για αξία ποδηλάτου 1001€-2000€ απαλλαγή στην κλοπή και στις ιδίες ζημιές 150€
Για αξία ποδηλάτου 2001€-3000€ απαλλαγή στην κλοπή και στις ιδίες ζημιές 200€

Διευκρινήσεις

Το πρόγραμμα ισχύει για ηλικίες από 12 έως 65 ετών
Δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων άνω των 2 τροχών καθώς και ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

Σύνολο: